zupan_vucic

  • September 30, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC -15. sjednicu Izvršnog odbora danas organizira Hrvatska zajednica županija. Hrvatska zajednica županija je udruga osnovana 2003. godine zaključenjem Sporazuma o osnivanju sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, radi promicanja područne odnosno regionalne samouprave te poticanja i potpore gospodarskom i društvenom razvitku jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, kao nacionalna udruga županija. Njoj su dobrovoljno pristupile svih 20 županija u Republici Hrvatskoj.

Članice Zajednice udružuju se u Zajednicu radi zajedničkog djelovanja u oživotvorenju temeljnih ciljeva njezina osnivanja osobito u promicanju ideje i prakse područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.
Karlovačku županiju će na sjednici predstavljati župan Ivan Vučić, a na dnevnom redu sjednice naći će se teme vezane uz reformu lokalne samouprave, a bit će predstavljena i Državna škola za javnu upravu.
Raspravljat će se i o Izvješću o radu zajednice te će biti predstavljene pripreme za Konferenciju “Proširena Europa”, koja će biti održana 11. listopada u Zagrebu. Članovi Izvršnog odbora bit će upoznati i s pripremom uzvratnog posjeta poljskih maršala (župana) Hrvatskoj, predviđenog za prvu polovicu studenog ove godine.