KABA

Karlovac sjedište Nacionalnog centra za edukaciju u sektoru odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

KARLOVAC – U Karlovcu će uskoro početi djelovati Nacionalni centar za obuku kadrova u vodno-komunalnom gospodarstvu, koji će se prije svega baviti djelatnošću javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a njegovo će osnivanje financirati hrvatska i njemačka Vlada, svaka sa po 45 tisuća eura.

Memorandum o suradnji između sudionika ovog projekta potpisan je danas, na konferenciji “1. Hrvatsko-njemački dan gospodarenja vodama”, koju je u suradnji s karlovačkom gradskom tvrtkom Vodovod i kanalizacija organiziralo Njemačko udruženje za vodno gospodarstvo.

Osim Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Memorandum su s hrvatske strane potpisali Hrvatske vode, Vodovod i kanalizacija Karlovac, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Veleučilište u Karlovcu i Hrvatsko društvo za zaštitu voda.

centar_voda_2

Kako je došlo do ove suradnje ispričao je ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Božidar Pankretić.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/pankretic_1.mp3}

Imedika

Pankretić je objasnio zbog čega je za sjedište Nacionalnog centra za obuku kadrova u vodno-komunalnom gospodarstvu odabran upravo Karlovac.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/pankretic_2.mp3}

Što će ovaj projekt značiti za Karlovac, ispričao je direktor Vodovoda i kanalizacije, Ivan Mrzljak.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/mrzljak_2.mp3}

Mrzljak je pojasnio i koje konkretne radnje slijede nakon današnjeg potpisivanja Memoranduma o suradnji.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/mrzljak_1.mp3}

Pozdravni govor na konferenciji održao je gradonačelnik Damir Jelić, koji je sudionicima zahvalio što se okupili upravo u Karlovcu i izrazio nadu da će ovaj projekt dati dobre rezultate.

centar_voda_3

Ples