komora_vanjska

KARLOVAC – Kako su u tijeku pripreme za izradu plana promocije hrvatskog gospodarstva za 2012. godinu, Županijska gospodarska komora Karlovac moli svoje članice da iskažu interes za sudjelovanje na sajmovima i izložbama.

Županijska komora Karlovac u svoj će plan aktivnosti za sljedeću godinu uvrstiti sajmove Viroexpo, Histria, Gast, Mostar i Ekobis, na kojima uzastopno nastupa već više godina, ali ističu i da su spremni organizirati nastupe na drugim sajmovima za koje karlovačke tvrtke eventualno pokažu interes. Zato pozivaju tvrtke s područja Karlovca i Karlovačke županije da ih obavijeste o svojim interesima, odnosno konkretnim sajamskim priredbama na kojima žele nastupiti u organizaciji Županijske komore Karlovac.

Rok za dostavu odgovora ističe danas, 7. listopada, a svoje želje i prijedloge možete dostaviti e-mailom na adresu hgkka@hgk.hr, telefaksom na broj 614 720 ili poštom na adresu HGK Županijska komora Karlovac, Kralja Tomislava 19b, Karlovac.