postolar

KARLOVAC – S ciljem pružanja pomoći i podrške tradicijskim obrtima, Grad Karlovac objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih potpora. Sredstva će moći ostvariti obrtnici čija su djelatnost dimnjačarski poslovi, izrada i slaganje peći, izrada kišobrana, krojači, postolari, remenari, svjećari, tapetari, torbari, izrađivači šešira i kapa, urari, medičari – licitari, oštrači alata, kovači i tokari.

Sredstva bespovratne financijske potpore namijenjena su za podmirenje materijalnih troškova poslovanja u 2011. godini, a pravo na potporu imat će fizičke osobe – obrtnici koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju registriranu djelatnost tradicijskog obrta i aktivno posluju, kao i pravne osobe registrirane za djelatnost tradicijskog obrta koje obrt ne obavljaju na industrijski način. Podnositelj zahtjeva mora djelatnost tradicijskog obrta obavljati najmanje šest mjeseci u ovoj godini i imati sjedište na području Grada Karlovca.

Treba naglasiti to da pravo na dobivanje potpore ne mogu ostvariti podnositelji koji imaju dospjele nepodmirene obveze prema Gradu Karlovcu s osnova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja Grad, komunalne naknade i poreza na tvrtku.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore može se podići u zgradi gradske uprave u Banjavčićevoj 9, u Udruženju obrtnika Grada Karlovca u Haulikovoj ulici 14 ili na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr. Ondje također možete doznati detalje o dokumenatciji koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Javni poziv bit će otvoren do 15. studenog.