KABA

Karlovčani za razvoj turizma uz rijeke

KARLOVAC – Više od polovice Karlovčana rijeke koristi za šetnju, kupanje, odmor, rekreaciju i sport, a prema njihovu mišljenju naše se rijeke premalo koriste. Ovo su samo neki od rezultata istraživanja javnog mnijenja Karlovčana o korištenju i zaštiti karlovačkih rijeka. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka” s ciljem ispitivanja na koje sve načine i koliko često građani koriste rijeke, te koliko su informirani o zagađenju rijeka, uzrocima zagađenja, zaštiti i zaštićenim riječnim vrstama.

Projekt su pokrenuli karlovačka ekološka udruga Eko Pan i Grad Karlovac, a projekt je financiran sredstvima Europske unije i trajat će do travnja iduće godine.

U istraživanju je sudjelovao 551 građanin, a o još nekim rezultatima više je ispričala voditeljica projekta Ivana Francišković.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/rijeke_1.mp3}

Slično istraživanje provedeno je i među predstavnicima civilnog i privatnog sektora s ciljevima ispitivanja predstavnika o zbrinjavanju otpadnih voda, problemima s kojima se susreću, te prijedlozima za poboljšanje.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/rijeke_2.mp3}

Rezultati ovog istraživanja bit će uključeni u Strategiju održivog gospodarenja karlovačkim rijekama. Strategija će nakon završetka projekta biti ponuđena i Gradskom vijeću, a do tada će biti odrađena i četiri tematska vijeća na kojima će se raspravljati o razvoju turizma i kulturnog života uz rijeke, razvoju energetike, gospodarstva i poljoprivrede uz rijeke, te o očuvanju biljnih i životinjskih vrsta rijeka.

Iz Eko Pana pozivaju i foto-amatere da pošalju svoje fotografije koje su tematski vezane uz karlovačke rijeke. Najbolje fotografije će biti uključene u Strategiju.

Ples