KABA

USKA educirala učenike iz Lasinje o pristupu slijepim osobama

KARLOVAC – Predstavnici Udruge slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Mirsad Bećirović i Romija Radočaj Naglić posjetili su u društvu psa vodiča Pine Osnovnu školu Lasinja, gdje su učenike educirali o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama. Tajnik Udruge Mirsad Bećirović uručio je ravnateljici škole sva četiri primjerka nagrađivanih slikovnica o psima vodičima Eriku i Zoli na dar školskoj knjižnici.

Imedika

Uz to, svako je dijete dobilo i primjerak brošure “Kako pri susretu sa slijepom osobom” nastale u sklopu projekta “Sportom za ljepšu budućnost”, kako bi dobili priliku učiti o psima vodičima i slijepim osobama, njihovim mogućnostima i sposobnostima u svakodnevnom životu i u sportu.

Nakon edukacije uslijedila je demonstracija juda, koju su pred učenicima izveli tajnik Udruge Mirsad Bećirović, majstor juda i jiujitse Nikola Bučan te judaši iz Judo kluba Dugave.

Ples