KABA

Grad subvencionira kamate na poduzetničke kredite

KARLOVAC – Upravni odjel za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca u suradnji s četiri banke u Karlovcu objavio je javni poziv malim i srednjim poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca za korištenje subvencije kamata na poduzetničke kredite.

Mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca koja ulažu i posluju na području Grada kredit mogu podići za osiguranje likvidnosti i obrtna sredstva (kratkoročni krediti), za trajna obrtna sredstva i investicijska ulaganja (dugoročni krediti). Poduzetnici mogu podići krediti od 40 tisuća do 500 tisuća kuna.

Grad Karlovac subvencionira ugovorenu kamatnu stopu u visini 3 postotna boda, a poduzetniku se obračunava i naplaćuje umanjena kamata za iznos subvencije koja se, ovisno o poslovnoj banci, vrsti kredita i vrijednosti EURIBOR-a, kreće u (trenutnom) rasponu od 3,10 do 5,30 posto, a rok povrata kredita je do 5 godina s uključenim počekom.

Sve dodatne informacije o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite možete pronaći na internetskim stranicama Grada Karlovca.

Ples