KABA

Dan darivatelja krvi

U Hrvatskoj je današnji datum, 25. listopad, proglašen Danom darivatelja krvi, a ovaj je datum odabran jer je upravo na taj dan 1953. godine u Sisku, na inicijativu Crvenog križa, organizirana prva akcija darivanja krvi prema načelima dobrovoljnosti, anonimnosti, solidarnosti i besplatnosti.

Hrvatski Crveni križ kao glavni promotor i organizator davalaštva krvi u Hrvatskoj vodi posebnu skrb o darivateljima krvi, koji su ujedno i njegovi članovi, upisuje ih u evidenciju te brine o jedinstvenom sustavu priznanja. Društva Hrvatskog Crvenog križa organiziraju akcije dobrovoljnog davanja krvi prema mjestima rada, školovanja i prema mjestu stanovanja. Oni su, dakle, organizatori i brinu o darivateljima, dok transfuzijske službe bolnica uzimaju, testiraju i obrađuju prikupljenu krv.

U većini zemalja u svijetu ova djelatnost je povjerena upravo Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže organizacija Crvenog križa na terenu, te velikog broja volontera što omogućuje neprofitno prikupljanje krvi.

darivanje_krvi

U 2010. godini:

* prikupljeno je ukupno 177.608 doza što je 4,05 doza krvi na 100 stanovnika

* najuspješnije društvo Crvenog križa je Topusko s ostvarenih 12,20 doza krvi na 100 stanovnika, zatim slijedi Krapina s 9,96 doza, Koprivnica s 8,89      doza, Čabar s 8,87 i Našice s 8,56 doza

* 16% davanja ostvarile su žene, a 84% muškarci

* 7% je novih darivatelja krvi

Rezultati prikupljanja krvi nisu jednakomjerni u svim područjima Hrvatske jer na darivanje krvi utječu mnogi čimbenici: demografski, gospodarstveni, kulturološki, tradicionalni i sl. Zato je, kako bi se zadovoljile potrebe za krvi i krvnim pripravcima, u Hrvatskoj izgrađen sustav usklađenog darivanja krvi putem Hrvatskog Crvenog križa koji omogućava pokrivanje potreba na području cijele države.