KABA

Karlovačka županija sufinancira izgradnju bioplinskog postrojenja

KARLOVAC – Karlovačka županija je u sklopu projekta izgradnje bio plinskih postrojenja na području županije raspisala natječaj za odabir nositelja “pilot projekta” bio plinskog kogeneracijskog postrojenja.

Prema Strategiji razvoja proizvodnje bioplina Republika Hrvatska će poticati proizvodnju i uporabu bioplina, domaću proizvodnju bioplinskih postrojenja te izgradnju distribuiranih izvora energije (iskoristivih za potrebe samih farmi, ali i lokalne zajednice) radi zbrinjavanja otpada iz poljoprivredne proizvodnje, smanjenja emisije stakleničkih plinova, ali i poticanja razvoja poljoprivrednih gospodarstva. Strategijom je postavljen cilj da se iz poljoprivredne proizvodnje u energetske svrhe u 2020. godini proizvede oko 2,6 PJ energije iz bio plina odnosno oko 100 milijuna m³ bioplina.

Kao sirovine za proizvodnju bioplina mogu poslužiti sve vrste organskih otpada, posebno uzgojena biomasa, kanalizacijske vode i industrijske otpadne vode.
Ostaci poljoprivredne proizvodnje poput slame, glava šećerne repe, razno lišće, ostaci voća i povrća, stabljika, ljuske, šumska biomasa (iver, strugotine, piljevina) kao i ostaci hrane također se upotrebljavaju za dobivanje bioplina.

U našoj županiji kroz strategiju razvoja ruralnog prostora u planu je izgradnja bio-plinskih postrojenja snage 100-250 kw.

Zato Karlovačka županije sufinancira trošak izrade Projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole ili odgovarajućeg dokumenta radi poticanja ulaganja za jedno bio plinsko postrojenje snage do 150kW, i to u iznosu do 200.000 kn.

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti i trgovačka društva sa sjedištem na području Karlovačke županije kojima je osnovna djelatnost poljoprivreda, da imaju u vlasništvu zemljište veličine najmanje površine od 0,4 ha na području Karlovačke županije u svrhu građenja bio plinskog postrojenja.

Više o natječaju možete pronaći na internetskim stranicama Karlovačke županije.