bolnica

  • November 16, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – U sklopu reforme zdravstva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je nakon završenog postupka kategorizacije bolničkih zdravstvenih ustanova započelo i s postupkom akreditacije.

Akreditacije bolnica važan su dio zdravstvene reforme, budući da im je cilj pokazati stvarnu kvalitetu njihove usluge. Naime, nakon što proces akreditacije bolnica bude završen, kuloarske priče o tome da su neke bolnice “dobre”, a neke “loše”, trebale bi postati prošlost, budući da će javnosti konačno biti dostupni podaci o kvaliteti bolnica te će građani sami moći donijeti ocjenu o tome koja je ustanova u kojem segmentu najuspješnija. Zato je dobra vijest da se među prvih deset bolničkih zdravstvenih ustanova u kojima će se provesti akreditacijski postupak nalazi i Opća bolnica Karlovac, koja se među prvima prijavila na ljetos objavljen javni natječaj za akreditacijski postupak.

Natječaj je trajao 3 mjeseca, a na njega su se prijavile ukupno 22 bolničke zdravstvene ustanove, od čega 3 klinička bolnička centra, 3 kliničke bolnice i 15 općih bolnica, te jedna klinika.

Između prijavljenih bolničkih zdravstvenih ustanova koje ispunjavaju uvjete, akreditacijski postupak provest će se u jednom kliničkom bolničkom centru, dvije kliničke bolnice i sedam općih bolnica koje su zadovoljile sve uvjete natječaja. To su, osim OB Karlovac, KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur, OB Zadar, OB „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, OB Dubrovnik, OB Vukovar, OB Pula i OB Šibenik.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu uskoro će objaviti još jedan natječaj za akreditacijski postupak bolničkih zdravstvenih ustanova.

Na novi natječaj moći će se prijaviti i sve bolničke zdravstvene ustanove koje nisu prošle na ovom natječaju, a koje će uz određenu nadopunu dokumentacije moći zadovoljiti sve uvjete propisane natječajem, kao i ostale bolničke zdravstvene ustanove koje sustavno rade na unapređenju kvalitete bolničke zdravstvene zaštite, objavilo je nadležno ministarstvo.