snijeg_auti

  • November 16, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Odrađene su sve potrebne pripremne radnje za zimsku sezonu, od pregleda vozila i tehnike do dopremanja soli, kalcijevog klorida i kamenog agregata, javljaju iz Stožera zimske službe Grada Karlovca, koji je danas održao prvi sastanak. Stožer čine predstavnici gradske uprave, gradskih tvrtki Zelenilo i Čistoća, PU Karlovačke, ŽUC-a, te predstavnici tvrtki Hrvatske ceste, Ceste Karlovac i Autotransport Karlovac.

Zimska služba djelovat će do 31.ožujka 2012.godine, a u tom će periodu Stožer provoditi sve mjere neophodne za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina u zimskim uvjetima te potrebne mjere u proglašenoj elementarnoj nepogodi, kao i kod uvođenja četvrtog stupnja pripravnosti održavanja prometnica i prometnih površina u zimskim uvjetima.

Prvi stupanj pripravnosti nastupa s početkom zimske sezone, odnosno nastupio je već s jučerašnjim danom, drugi kada temperatura zraka oscilira oko 0 stupnjeva uz mogućnost oborina te pojave poledice, treći stupanj uvodi se u uvjetima dugotrajnih oborina, a četvrti kada snježne oborine praćene jakim vjetrom imaju karakter elementarnih nepogoda.

Za održavanje državnih cesta na području Grada Karlovca nadležne su Hrvatske ceste, za čistoću i prohodnost županijskih i lokalnih cesta odgovorna ja Županijska uprava za ceste, Čistoća će u zimskom periodu održavati javne prometne površine i nerazvrstane ceste, dok je za održavanje i čišćenje nogostupa,šetnica i biciklističkih staza odgovorna tvrtka Zelenilo.

Tvrtka Parking vodit će brigu o parkiralištima na kojima vrši naplatu, a ustanove i tvrtke na području grada obvezne su održavati i čistiti prometne površine za kretanje pješaka i biciklista te parkirališta koja se nalaze u njihovom vlasništvu.

Kao i dosadašnjih godina, sve strane uključene u rad zimske službe obvezne su se pobrinuti da period snijega, poledice i hladnoće prođe u najboljem redu za građane, ali iz Stožera zimske službe uzpozoravaju da su građani i sami dužni doprinijeti tom cilju.

Naime,vlasnici i korisnici stanova kao i poslovnih prostora obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred navedenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, te uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. U protivnom, to će na njihov trošak, uz pokretanje prekršajnog postupka, učiniti komunalni redari.

U proračunu Grada Karlovca osigurano je 2.500.000 kuna za aktivnosti vezane uz Stožer zimske službe. Koliko će biti doista utrošeno ovisit će o vremeskim uvjetima ove zime, a prošle je sezone, primjerice, za zimsku službu potrošeno 2.060.000 kuna.