jelka

  • November 29, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina i neizrađenog građevinskog zemljišta raspisalo je natječaj za zakup javne površine za prigodnu prodaju jelki za Božić i Novu godinu.

Zainteresirani mogu unajmiti prostor od 10 kvadrata na Trgu Josipa Broza (kod podvožnjaka), u Nazorovoj na platou na ulazu u pothodnik, na sjevernoj strani Trga bana Josipa Jelačića, te na Trgu 110. brigade kod Sportske dvorane na Rakovcu.

Početna zakupnina za sve osim prostora kod Sportske dvorane je 3 tisuće kuna, dok je početna zakupnina na Rakovcu 2.500 kuna, a ugovor o zakupu sklapa se na rok od 20. do 30. prosinca.

Ponude treba poslati do 9. prosinca na adresu Grada Karlovca, a više informacija o najmu prostora za prodaju jelki možete pronaći na internetskim stranicama Grada.