internet_kiosk

  • December 29, 2011
  • Admin
  • 0

DUGA RESA – Duga Resa je danas modernizirana zahvaljujući novom internet kiosku koji je postavljen ispred zgrade gradske uprave u središtu grada, kako bi svi građani, ali i turisti, imali mogućnost u bilo koje doba dana pristupiti globalnoj mreži i svim podacima koji se pomoću nje mogu dobiti.

Tako je Duga Resa danas postala drugi grad u našoj Županiji u kojem je instaliran takav kiosk, kojega u Karlovcu nažalost još nemamo.

Za postavljanje info-pulta, koji korisnicima pruža pristup internetu i interaktivnoj karti, zaslužni su LAG Vallis Colapis, Grad Duga Resa i TZ grada Duge Rese.