moneymoney

KARLOVAC – Grad Karlovac i Karlovačka županija nastavljaju s isplaćivanjem pomoći za novorođenčad, na koju će imati pravo roditelji svih beba rođenih od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine na području Karlovca, odnosno Karlovačke županije.

Kao i lani, Grad Karlovac isplaćivat će po 1.500 kuna po djetetu, dok će Županija po novorođečetu izdvajati 1.200 kuna. Dakle, živite li u Karlovcu imate pravo na obje pomoći, a ukoliko živite na području ostalih gradova i općina u Karlovačkoj županiji, imate pravo na pomoć iz županijskog proračuna te pomoć onog grada ili općine gdje vam je prijavljeno prebivalište, naravno, ukoliko dotična jedinica lokalne samouprave isplaćuje takvu vrstu pomoći.

U gradskom proračunu za tu je namjenu osigurano 650.000 kuna, a u županijskom 1.350.000 kuna.