nezaposlenost_4

KARLOVAC – “Tko se boji velike zločeste krize? Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj” naziv je projekta čiji je nositelj Mreža mladih Hrvatske, a kao partneri će u njemu sudjelovati sedam organizacija mladih i za mlade, među kojima je i udruga Domaći iz Karlovca.

Glavni cilj projekta je omogućavanje sudjelovanja mladih ljudi u rješavanju akutnog problema visoke nezaposlenosti populacije mladih. Naime, iako problem nezaposlenosti mladih zauzima sve više javnog prostora, mladi ljudi se gotovo u pravilu ne promatraju kao aktivni subjekt koji može doprinijeti njegovu rješavanju, pri čemu se ignorira temeljna postavka uključivanja mladih u društveno-politički život koja glasi: „Ništa o mladima bez njih samih!”

Drugi cilj projekta je prikupljanje informacija o mišljenjima i iskustvima mladih koji se susreću s problemom nezaposlenosti. Te će informacije potom biti upotrebljene kao daljnja osnova za djelovanje organizacija civilnog društva, s ciljem poboljšavanja mjera politika zapošljavanja usmjerenih na mlade, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj te regionalnoj razini.

Projekt uključuje tri skupine aktivnosti. U osam hrvatskih gradova Mreža mladih Hrvatske i njezine partnerske organizacije provest će konzultacije na terenu, koje će obuhvatiti oko 130 mladih osoba i oko 20 predstavnika lokalnih dionika zaduženih za politike zapošljavanja. U Karlovcu će tako 1. veljače u Centru za mlade NaGazi biti organizirana panel diskusija i konzultacije s mladima nezaposlenima, a svi zainteresirani mladi koji žele sudjelovati u ovom procesu mogu se javiti na: domachi@domachi.hr ili 600 996.

Paralelno s procesom terenskih konzultacija, a kao njegova nadopuna, održavat će se i internetske konzultacije putem kratkog upitnika koji mogu ispuniti sve mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina, dostupnog na mrežnoj stranici projekta: www.mladi-rade.net.

Konačno, rezultati ove dvije skupine aktivnosti bit će objedinjeni u jedinstvenu publikaciju koja će biti predstavljena relevantnim dionicima na završnoj konferenciji u Zagrebu, koje će se održati u svibnju/lipnju 2012. Na toj konferenciji donositelji odluka imat će se priliku susresti s mladima koji su sudjelovali u projektu te s njima raspravljati o sadržaju završne publikacije, ali i o mogućim akcijama koje mogu poboljšati položaj mladih na tržištu rada te spriječiti socijalnu isključenost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih mladih ljudi.