KABA

Unutar Europske unije sve je više euroskeptika!

Pokazalo je to izvješće “EUROBAROMETAR”, koje se izrađuje kako bi otkrilo mišljenje javnosti u zemljama koje već jesu članice EU o toj integraciji kojoj Hrvatska toliko teži.

Riječ je o izvješću koje je sastavljeno je u prosincu 2011. godine, na temelju anketa provedenih u studenome u svih 27 zemalja članica. Izvješće je naručila Opća uprava za komunikacije Europske unije.
Na pitanja o osobnim ekonomskim aspektima života u uniji, odnosno o ekonomskom stanju pojedinih država članica unutar EU, 68% ispitanika odgovorilo je kako je stanje katastrofalno. Sličan postotak, 61% ispitanika, jednako je odgovorilo na pitanje o ekonomiji Europske unije općenito.
U ovom poglavlju, na pitanje kako su zadovoljni osobnim zaposlenjem, 55% ispitanika odgovorilo je pozitivno, 27% odgovorilo je da je loše, a 18% sa “ne znam”.

U izvješću se zaključuje da različitost mišljenja pojedinih članica o ovom pitanju ostaje vrlo široka. U nekim državama članicama, npr. Švedskoj i Njemačkoj, 80% ispitanika ocjenjuje ekonomsku situaciju u zemlji kao “dobrom”, dok u nekim zemljama kao na primjer Irskoj, Grčkoj i Španjolskoj manje od 5% ljudi zastupa ovakvo gledište.

Dva najveća razloga za zabrinutost građana su “nezaposlenost i ekonomska situacija unutar EU”, te “značajan porast brige oko osobne ekonomske situacije”.
Na pitanja o tome kako vide razvoj ekonomske situacije u 2012. godini, u prosjeku 60% građana misli da im se osobna ekonomska situacija neće mijenjati, oko 22% da će biti gora, a svega 19% misli da će doći do poboljšanja.

Imedika

U predviđanjima vezanima za ekonomsku situaciju na nacionalnom nivou i u EU općenito, oko 38% ih misli da će situacija ostati nepromijenjena, 34% da će biti gora nego je sada, a samo 19% ispitanika očekuje poboljšanja. 9% ispitanika odgovara na ovo pitanje sa “ne znam”.

Zaključak je da se osjeća “porast među postotkom ljudi koji su mišljenja da će sljedeća godina biti gora od prošle.”

No nije baš sve tako crno; gotovo 64% stanovnika daje podršku Eurozoni i Euru, dok je samo 24% negativnih odgovora. Komisija ipak zaključuje da se i u ovim postocima osjetio porast negativnosti u odnosu na ranije rezultate ovakvih ispitivanja, no da je situacija oko potpore Eurozoni i dalje stabilna.

No, zanimljivo, među ispitanicima raste negativnost prema političkom vodstvu u pojedinim zemljama članica, kao i nezadovoljstvo s radom Europskog parlamenta, što je dovelo do “značajnog povećanja negativnog stajališta prema EU”, kako stoji u izvješću.

Zaključak na kraju ovoga izvješća je da je javno mišljenje i potpora uniji relativno stabilna, ali da se ipak osjeća “značajan pad vjere u ekonomski sistem”, kao i “značajan pad u optimizmu” što se tiče naredne godine. Na kraju zaključuju da se dogodio i “oštar porast u nepovjerenu prema političkim institucijama na nacionalnom nivou, kao i na europskom”.

 

Ples