babina_gora

KARLOVAC – “Babina Gora najbolja je lokacija za budući Centar za gospodarenje otpadom. Sva do sada prikupljena dokumentacija pokazala je da je riječ o zahvatu koji je prihvatljiv za okoliš i da će tehnologija koja će ondje biti korištena također biti prihvatljiva za okoliš, što znači da nema govora ni o kakvom zagađenju.”

Poručilo je to vodstvo Karlovačke županije, dematirajući optužbe Udruge za zaštitu okoliša koja ih prozvala da u javnost iznose laži i obmane o toj temi.

Dožupan Ivan Banjavčić izvjestio je da u prilog tome ide i Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, koje je nedavno izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. U tom rješenju, naime, stoji da je sva dokumentacija udruga i građanskih inicijativa koje se protive izgradnji Centra na Babinoj Gori razmotrena, da ta dokumentacija ne sadrži nove informacije koje već nisu bile iznesene na javnim raspravama te da nisu dani novi razlozi zbog kojih bi se zahvat na ovoj lokaciji mogao osporiti.

 {denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/banjavcic.mp3}

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Marinko Maradin, smatra da su tvrdnje onih koji se protive izgradnji Centra na Babinoj Gori rezultat pogrešnog tumačenja i da nisu stručno utemeljene. Javnosti poručuje da se sva do sada prikupljena dokumentacija može pronaći na intenetskim stranicama Karlovačke županije, te ju svi mogu pogledati i uvidjeti da je sve provedeno “jasno i čisto”.

Direktor Centra za gospodarenje otpadom Zdravko Marčetić izvjestio je pak kada očekuje idejni projekt i lokacijsku dozvolu.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/marcetic.mp3}

 

Prema sadašnjim procjenama, vrijednost investicije CGO na Babinoj Gori iznosit će oko 205 milijuna kuna, što će biti financirano novcem EU, naravno, ako građani Hrvatske kažu “DA” na predstojećem referendumu. Nakon što Centar počne s radom, u roku od jedne godine morat će biti sanirana sva sadašnja odlagališta otpada, uključujući Ilovac.