novac

KARLOVAC – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije raspisao je poziv za prijavu programa udruga u Karlovačkoj županiji radi financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije za 2012. godinu. Za županijska sredstva mogu se prijaviti udruge čija je djelatnost od interesa za područje Karlovačke županije, udruge koje su registrirane na području naše županije i koje svojim programima obuhvaćaju osobe s područja ove županije, udruge koje ne obavljaju poslove iz djelokruga državne vlasti, udruge čija djelatnost nije financirana po posebnim propisima ili nije u cijelosti financirana po posebnim propisima, te udruge koje svoje programe usmjeravaju na stvarne potrebe ljudi i zajednice u kojoj se provode i koje se temelje na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge.

Ovim javnim pozivom za dobivanje financijske potpore iz raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2012. godinu osobito se želi potaknuti prijava programa koje udruge provode na području Karlovačke županije i koje su od interesa za Karlovačku županiju, i to prema Planu promicanja zdravlja na području Karlovačke županije so 2013. godine. Radi se o udrugama koje obnašaju djelatnost na području promicanja zdravlja i prevencije bolesti, brige o osobama s invaliditetom (resocijalizacije, integracije u društvo i slično), brige o oboljeloj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, brige o ostalim oboljelim osobama od različitih bolesti, prevencije i suzbijanja različitih oblika ovisnosti (droga, alkohol i sl.), rehabilitacijsko-edukacijskog rada s ugroženim skupinama (obiteljsko nasilje, neprihvatljivo ponašanje djece i mladeži), te koje je usmjereno na sveukupno poboljšanje kvalitete života oboljelih osoba i njihovu socijalizaciju.

Na natječaj se mogu javiti i braniteljske udruge i udruge čija je djelatnost vezana uz Domovinski rat, a provodi se na cjelokupnom području Karlovačke županije.

Više o natječaju možete potražiti na internetskim stranicama Karlovačke županije.