KABA

Obustavljeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

HRVATSKA, KARLOVAC – Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina donio je Naputak temeljem kojega se jedinicama lokalne samouprave nalaže obustava svih započetih i daljnjih aktivnosti u svezi provedbe odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u dtžavnom vlasništvu putem zakupa i prodaje, na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na svom području.

Ovaj se Naputak ne odnosi na Programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje su u već fazi davanja suglasnosti ministarstva, odnosno izdavanja odluka o dodijeli. Naputak se odnosi na aktivnosti koje se provode na razini jedinica lokalne samouprave prije navedenog davanja suglasnosti ministarstva, npr. slanje novih programa na odobrenje i raspisivanje natječaja.

Cilj je, navode u Ministarstvu, da se do ustrojavanja Agencije za poljoprivredno zemljište obustave moguće malverzacije. Ističu da je ovaj Naputak mjera koja je isključivo u interesu poljoprivrednih proizvođača, koji će u budućnosti zemlju dobivati u dugogodišnji zakup, a protiv malobrojne skupine koja u razdoblju ustrojavanja ministarstva i Agencije za poljoprivredno zemljište nastoji hitnom procedurom progurati „sumnjive” dodijele ili prodaje zemlje.

Ples