ceka_stolica

  • January 23, 2012
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Članovi Planinarskog društva Karlovac ovog su vikenda započeli sa ovogodišnjim “Karlovačkim pučkim šetnjama” tradicionalnim pješačenjima s kojima sudjeluju već 15 godina u sklopu projekta “Karlovac zdravi grad”. Nedjeljna šetnja u dužini od 25 km kretala se na potezu Vila Anzić-Stative-Novigrad (Stari grad)-Skupica-Kalvarija- Vila Anzić i uz odmore je trajala 4 i pol sati.

Karlovačke pučke šetnje su podprojekt u sklopu projekta Karlovac zdravi grad koji je osmislio prije 15 godina predsjednik CEIK-a braća Seljan Mladen Kuka, a više od 10 godina ga je vodio Josip Šut koji je o tome napisao i knjigu. Osnovni ciljevi ovih planinarskih pješačenja su planinarska druženja i upoznavanje građanstva s ljepotama karlovačke okolice, ali i preventivno zdravstveno i ekološko djelovanje na čovjeka i njegovu svijest. Nažalost na ovom pješačenju ponovo su uočena mnoga divlja odlagališta smeća, ali i nakaradno i nestručno postavljene lovačke čeke. Uredski stolci u krošnjama drveća, stol za gablec na kojem su postavljene ljestve koje vode na vrh čeke, daske zabijene na drveću u vidu klupica i još mnogo drugih nakaradnosti i neukusa, poručili su iz PD Karlovac, dodajući da takva “arhitektura” i odnos prema prirodi ne služi na čast niti jednoj prirodnjačkoj organizaciji bilo da su to lovci, planinari ili netko drugi i predlažu da se hitno sastanu navedene skupine i smjesta uklone takve “građevine” koje nagrđuju okoliš a pritom ničemu ne služe a usljed neodržavanja su i potencijalna opasnost za znatiželjnike ali i korisnike koji su ih postavili. Također smatraju da bi se s tom problematikom trebale pozabaviti i nadležne službe i strukovni savezi u kojima navedene organizacije djeluju i sankcionirati i disciplinirati svoje članstvo.

Članovi Planinarskog saveza grada Karlovca ovomjesečne aktivnosti zaključuju pohodom na Svetu Geru u nedjelju 29. siječnja na tradicionalnom druženju planinara iz Hrvatske i Slovenije.