gradska_uprava

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio natječaj za financiranje projekata udruga civilnog društva. Za rad udruga u 2012. godini iz proračuna je osigurano 200 tisuća kuna, s time da će 80 tisuća biti dodijeljeno projektima za mlade, a s ostalih 120 tisuća kuna bit će financirani projekti svih ostalih udruga.

Financijske potpore dodjeljuju se za projekte koji su od općeg interesa za Grad Karlovac, a odnose se na mlade, zaštitu i promicanje ljudskih prava, socijalnu skrb, unapređenje kvalitete života i zaštitu zdravlja, demokratizaciju i razvoj civilnoga društva, volonterstvo, Europsku uniju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, neformalno obrazovanje djece, mladih i odraslih te cjeloživotno učenje; kao i rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje okupljaju hrvatske branitelje s područja grada Karlovca.

Rok za prijavu projekata je 27. veljače, a obrasce za prijavu i dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr