bernardica

KARLOVAC – Pročelnica Ureda župana Karlovačke županije i predsjednica županijskog HSP-a Bernardica Topolnjak-Halapa ponovo se našla u središtu interesa javnosti, ovoga puta zbog svoje diplome.

Naime, Građanska inicijativa “Stop korupciji”, na čijem su čelu nekadašnji stranački kolege županove pročelnice Domagoj Švegar i Vedran Puškarić, uputila je medijima dopis, u kojemu navode da su još lani zaprimili anonimnu dojavu građana, koji je tvrdio da pročelnica Topolnjak-Halapa ne raspolaže pravovaljanom diplomom fakulteta, koja je bila uvjet za primanje na navedeno radno mjesto.

Kako bi istražili istinitost ove dojave, u lipnju prošle godine predstavnici inicijative “Stop korupciji” zatražili su od Karlovačke županije preslike dokumentacije koja bi dokazala da Bernardica Topolnjak-Halapa ima završeni odgovarajući stupanj obrazovanja za radno mjesto pročelnice Ureda župana, te da je za to radno mjesto ispunila sve uvjete iz natječaja.

Karlovačka županija odbila je ovaj zahtjev proglasivši ga neosnovanim, s obrazloženjem da traženi podaci predstavljaju profesionalnu tajnu po članu 118. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi.

Inicijativa “Stop korupciji” potom se za pomoć obratila Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja je u kolovozu donijela rješenje u kojem je utvrđeno da u dijelu njihova zahtjeva ipak postoji javni interes. Stoga je Agencija naložila Karlovačkoj županiji da dostavi informaciju o imenu i prezimenu na koje glasi diploma, kao i broju, datumu i instituciji koja je diplomu izdala, kako bi pomoću tih informacija mogli provjeriti njezinu pravovaljanost.

Na temelju tog rješenja, Karlovačka županija u rujnu je dostavila tražene informacije, te je inicijativa “Stop korupciji” od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu zatražila provjeru podataka navedenih od strane Karlovačke županije. Kako do danas nisu dobili službeni odgovor, zahtjev je ponovljen.

Iz inicijative “Stop korupciji” također navode da prilikom pregleda monografije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (http://katalog.nsk.hr/F/YYXE24TU9YJJTRA8FEGSVJ4BMNHCGHI4ANUSEFHK5YEQ5YEKMA-26618?func=full-set-set&set_number=053221&set_entry=000012&format=999), koja sadržava popis svih diplomiranih ekonomista na tom fakultetu, nisu uspjeli pronaći ime Bernardice Topolnjak. Za ozbiljan zaključak posjeduje li županova pročelnica pravovaljanu diplomu čeka se ipak službeno očitovanje Ekonomskog fakulteta.

Službeno očitovanje Ekonomskog fakulteta zatražila je i Karlovačka županija, potvrdio nam je župan Ivan Vučić. Kazao je da je pročelnica Topolnjak-Halapa, prijavivši se na natječaj, dostavila svu potrebnu dokumentaciju, između ostaloga i spornu fakultetsku diplomu, no da li je ta diploma original ili falsifikat, doznat će se tek nakon očitovanja institucije koja je dokument navodno izdala. 

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/zupan_bernardica.mp3}

Bernardicu Topolnjak Halapa do sada nismo uspjeli dobiti na telefon, iako smo njezinoj tajnici ostavili poruku da nam se javi kako bi i ona dala svoj komentar na ovaj slučaj.