akademija_mirsad

  • February 3, 2012
  • Admin
  • 0

ZAGREB, KARLOVAC – U Zagrebu je održana svečana promocija i dodjela diploma trećoj generaciji polaznika Hrvatske olimpijske akademije, čime su Grad Karlovac i Karlovačka županija dobili tri stručna sportska djelatnika, jedine tri osobe u cijeloj županiji stručno osposobljene za sport i rekreaciju osoba s invaliditetom.

Jedan od njih je i Mirsad Bećirović, koji je ujedno prva slijepa osoba u Hrvatskoj koja je završila Hrvatsku olimpijsku akademiju.

Uz Bećirovića, Akademiju su završili i trener Taekwondo Kluba Karlovac Petar Lukežić i koordinatorica Udruge slijepih Grada Karlovca i Karlovačke županije Romija Radočaj Naglić.

– Sport je za osobe s invaliditetom od neprocjenjive važnosti kao faktor prevencije zdravlja, i kao faktor socijalnog uključivanja ali i jednakih mogućnosti, a stručna znanja neophodna su ne samo radi specifičnosti potreba pojedinih sportova već i zbog specifičnosti invaliditeta. Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u sportu nije samo potreba već i nužnost te zakonska obveza u skladu za Zakonom o športu ali i propisima Europske Unije – poručuju iz Udruge slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije.