aktualno-85

Ulaskom u novu godinu, porezni obveznici dužni su podnijeti poreznu prijavu za 2011. godinu. Rok za podnošenje porezne prijave je do 29. veljače 2012. Tko je obvezan podnijeti poreznu prijavu, a tko ne mora prijaviti dohodak, saznajte u nastavku.

Tko je obvezan podnijeti poreznu prijavu?

Godišnju poreznu prijavu podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. osobe koje su ostvarile dohodak istodobno kod dva poslodavca (primjer: osobe koje su na 4 sata dnevno prijavljene kod jednog poslodavca i 4 sata kod drugog). Ukoliko osoba uz to ostvaruje i neki honorarni prihod, isti nije dužna prijaviti, osim ako im se isplati.
2. poduzetnici u sustavu poreza na dohodak (obrtnici, poljoprivrednici, slobodna zanimanja)
3. sve fizičke osobe koje su primile dohodak, a da isti nije bio oporezivan
4. članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Tko nije obvezan podnijeti poreznu prijavu?

Godišnju poreznu prijavu NE podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca, odnosno isplatitelja primitka, ali ne istodobno
2. dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje se na temelju propisanih poslovnih knjiga
3. dohodak od kapitala
4. dohodak od osiguranja
5. drugi dohodak, a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak ne može podnijeti porezni obveznik:

1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

Kao i svake godine, tako i ove oni koji su dužni moraju podnijeti prijavu poreza na dohodak. Koje su se izmjene u međuvremenu dogodile te što je ukinuto, saznajte u nastavku.

Većina građana je vjerojatno već upoznata s činjenicom da su gotovo sve porezne olakšice ukinute i to već sredinom 2010. godine. Tada je ukinut cijeli niz poreznih olakšica, a promijenjene su i stope poreza na dohodak, s ranijih 15, 25, 35 i 45 posto na 12, 25 i 40 posto.

Ostale olakšice koje su ukinute: uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnog zdravstvenog osiguranja; stvarni troškovi zdravstvenih usluga za vlastite potrebe (liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati, stomatološke usluge, lijekovi i ortopedska pomagala i slično); olakšice za stambene potrebe (kupnju ili gradnju prvog ili održavanje postojećeg stambenog prostora i plaćenu slobodno ugovorenu najamninu).

Sada olakšica uopće nema, samo su ostale one po osnovi prebivališta na brdsko-planinskom području ili na području od posebne državne skrbi. Priznaje se naravno i dalje osobni odbitak koji na godišnjoj razini iznosi 21.600 kuna (1.800 kuna mjesečno) te odbici za uzdržavane članove obitelji.

Status brdsko-planinskog područja imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave:
gradovi: Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko i Vrgorac,

općine: Bistra, Budinšćina, Cerovlje, Čavle, Dicmo, Đurmanec, Fužine, Gračišće, Jelenje, Jesenje, Kalnik, Kaptol, Karlobag, Klana, Klis, Lobor, Lokve, Lovreć, Lupoglav, Ljubešćica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Muć, Novi Golubovec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubičke Toplice, Šestanovac i Vinodolska općina.