KABA

U Korani pronađen opasni signalni rak

KARLOVAC – Ronioci su u rijeci Korani u Karlovcu zabilježili jedinku signalnog raka. Riječ je o stranoj, iznimno invazivnoj vrsti koja ugrožava domaće rakove.

Signalni rak zavičajna je vrsta u Sjevernoj Americi, a u Hrvatskoj je prvi put zabilježena 2008. godine u rijeci Muri. Kompeticijom za životni prostor i hranu te kao prijenosnik račje kuge, ugrožava populacije domaćih slatkovodnih rakova. Također, ukopavajući se u riječnu obalu mijenja njenu morfologiju.

Iz Državnog zavoda za zaštitu prirode mole sve koji uoče ovu vrstu raka u karlovačkim rijekama da odmah obavijeste Državni zavod za zaštitu prirode (01 55 02 900; vrste@dzzp.hr) ili Javnu ustanovu za upravljanje prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “Natura Viva “.

Ples