poduzetnik

  • February 17, 2012
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA organizira danas seminar pod nazivom “Primjeri dobre prakse uspješnih poduzetnika izvoznika”. Seminar se provodi u sklopu projekta SLOHRA GLOBALNET koji je sufinanciran sredstvima EU prema Operativnom programu IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013.

Ciljana grupa su prvenstveno poduzetnici početnici koji posluju do 5 godina te vlasnici ili upravljačko osoblje mlađe od 35 godina, kao i žene na upravljačkim radnim mjestima neovisno o godinama.  Izlagači će biti uspješni slovenski i hrvatski poduzetnici izvoznici.

Seminar će biti održan u dvorani Obrtničkog centra u Haulikovoj ulici početkom u 11 sati.