tadea_1

  • February 23, 2012
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora odobrilo je iznose za financiranje programa korisnika Razvojnih programa u 2012. Među financiranim mladim sportašima našla se i karlovačka taekwondoistica Tadea Beršinić iz TKD kluba Karlovac.

Sredstva HOO-a su namjenska i, ovisno o pravilima pojedinog Programa, mogu se trošiti na stipendije, pripreme i natjecanja, korištenje objekata, sportsku opremu i rekvizite, testiranja, zdravstveno osiguranje i osiguranje, zdravstvenu skrb, vitaminizaciju i dopunsku prehranu.

Uz Tadeu Hrvatski olimpijski odbor je u Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija uvrstio još sedam mladih sportaša i sportašica.