pas_macka

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja s područja grada u 2012. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za projekte čijom provedbom se doprinosi zaštiti i zbrinjavanju životinja s područja Grada Karlovca.

Sredstava za sufinanciranje će se dodijeliti projektima koji su od naročitog interesa za Karlovac i to iz područja skrbi i zaštite zdravlja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, promicanja rada sa životinjama u cilju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s posebnim potrebama, edukacije i razvijanja svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja, te prikupljanja informacija o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima.

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se za projekte koji se provode na području Grada Karlovca u trajanju od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine i mogu se ostvariti za cjelokupan projekt udruge ili za njegov pojedini dio.

Rok za podnošenje prijava projekata je 28. ožujka, a više o ovom javnom pozivu možete pronaći na internetskim stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr