Nacrt Strategije upravljanja i zaštite karlovačkih rijeka na drugom javnom uvidu

KARLOVAC – Druga javna rasprava o Nacrtu strategije upravljanja i zaštite karlovačkih rijeka bit će održana danas u prostorijama Centra za mlade na Gazi, s početkom u 18 sati.

Organizator javne rasprave Ekološko društvo Pan – Karlovac, poziva sve zainteresirane na javnu raspravu, koja će biti posvećena prezentaciji i posljednjoj provjeri Finalne verzije nacrta strategije. Projekt „Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka” financiran je sredstvima Europske unije, u okviru programa IPA. Nositelj projekta je Ekološko društvo Pan – Karlovac, a partner projekta Grad Karlovac.