vrtic

KARLOVAC – Roditelji koji žele da njihova djeca od 1. rujna ove godine krenu u neki od gradskih vrtića, od danas mogu predati potrebnu dokumentaciju u tajništvu vrtića na Gazi u Tkalčevoj 2. Naime, Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavili su danas poziv za upis djece u karlovačke gradske vrtiće za pedagošku godinu 2012./2013.

Obzirom da je nedavno konačno otvoren vrtić na Turnju, ove bi godine upisi u vrtić  trebali za roditelje predstavljati manji stres nego ranijih godina, kada je redovito polovica prijavljene djece ostajala bez svoga mjesta u vrtiću. Kapacitet novog vrtića je, naime, 100-ak mjesta, pa ove godine neupisan trebao ostati znatno manji broj naših najmlađih sugrađana.

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu. U poludnevni program primat će se djeca od navršene 3 godine. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Karlovac: www.vrtic-karlovac.hr, kao i na web stranici Grada Karlovca: www.karlovac.hr, ili osobno u tajništvu vrtića na Gazi.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).

2. Potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja, odnosno za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrda o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci).

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja

4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti sa web stranice vrtića ili u tajništvu vrtića).

5. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

· Dokaz o zaposlenju roditelja (preslika radne knjižice ovjerene od strane poslodavca ili kopiju radne knjižice sa ovjerenom potvrdom o zaposlenju)

· Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju)

· Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata

· Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta ( Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja)

· Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje)

· Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik pomoći za uzdržavanje

· Preslika Rješenja o skrbništvu za samohrane roditelje (ili Izjava roditelja koju ovjerava javni bilježnik ako je brakorazvodni postupak u tijeku)

Zahtjevi se mogu predati radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno do 20. travnja, a zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se zaprimati.

Prijedlog liste reda prvenstva bit će objavljen u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. Lista reda prvenstva bit će istaknuta na vratima dječjih vrtića, kao i na web stranicama Dječjeg vrtića Karlovac i Grada Karlovca.