Udruga za zaštitu potrošača: Savjet i pomoć od sada samo za članove

KARLOVAC – Intenzivirati suradnju s lokalnom samoupravom i provedbu projekta financijskog opismenjivanja građana prioriteti su karlovačke udruge za zaštitu potrošača “Korana”. Zaključak je to sa sjednice Upravnog odbora udruge, na kojoj je također imenovan posebni savjetnik i koordinator sa trgovačkim društvima koje pružaju javne usluge u Gradu Karlovcu. Za taj je zadatak imenovan je član udruge Srećko Curman.

Za intenziviranje suradnje s lokalnom samoupravom zadužen je pak Zlatko Lenuzzi, čiji će zadatak biti preko koordinatorice gradske uprave za odnose s udrugama za zaštitu potrošača Sare Požar maksimalno iskoordinirati djelatnosti s lokalnom samoupravom.

Udruga je na ovoj sjednici donijela i jednu, kako sami kažu, nepopularnu odluku. Od ovog mjeseca preko njihovog INFO telefona savjetodavnu pomoć moći će dobiti isključivo članovi udruge „Korana”. Kako ističu, na ovu odluku bili su prisiljeni zbog vrlo male potpore lokalne samouprave, te zato što su u proteklom periodu veliku većinu savjeta davali potrošačima koji nisu članovi, pa je postavljeno pitanje koje su uopće pogodnosti učlanjenja u udrugu. Iz udruge “Korana” zato pozivaju potrošače grada Karlovca i šire da se učlane u udrugu, jer u suprotnom više neće moći dobiti savjet i pomoć u ostvarivanju svojih potrošačkih prava.

Članarina za aktivne članove je 30 kuna godišnje, za podupirajuće članove 10 kuna godišnje. Invalidi i umirovljenici s mirovinom manjom od 2000 kuna nisu obvezni plaćati članarinu, ali moraju ispuniti pristupnicu.