udruga_korana2

KARLOVAC – „Budi sam svoj bankar” tema je tribine koju danas u Karlovcu organiziraju udruge za zaštitu potrošača iz Karlovca i Duge Rese „Korana” i „Mrežnica” te Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske „Potrošač”.

Tribina je organizirana u okviru projekta „Ja nepismen ili nepismena? Kaj god!”.

Teme o kojima će se govoriti su „Štednja i životno osiguranje”, „Krediti – da ili ne”, „Cijena kredita i kada je kredit opravdan” i „Dugovi – kako izaći iz začaranog kruga”. Tribina je namijenjena svim građanima koji smatraju da su im potrebni savjeti o tome kako što bolje raspolagati svojim financijama.

Početak je u 10 sati u Obrtničkom centru u Haulikovoj.