karlovacka_banka

KARLOVAC – NAVA banka iz Zagreba uskoro će postati dio Karlovačke banke. Kako su javili iz KABA-e, kapitalno povezivanje banaka izvest će se izdavanjem novih redovnih dionica KABA-e s pravom glasa koje će pripasti dioničarima NAVA-e sukladno odredbama Zakona o trgovackim društvima i Zakona o kreditnim institucijama.

Transakcija će započeti novom dokapitalizacijom KABA-e u iznosu od 40 milijuna kuna i trebala bi završiti nakon svih regulatornih odobrenja te odobrenju pripajanja od strane Glavnih skupština obiju banaka. Cijeli bi proces pripajanja trebao biti završen najkasnije do kraja ove godine, nakon čega će NAVA banka i Karlovačka banka postati jedna pravna osoba.

Cilj je ovog spajanja konsolidacija tržišnih pozicija dviju srodnih banaka koje imaju kompatibilne poslovne misije. Kroz koncentraciju kapitala KABA će, s pripojenom NAVA-om predstavljati kapitalno respektabilniju banku u smislu snažnijeg tržišnog nastupa, kapitalne, organizacijske i kadrovske osposobljenosti za pružanje kompleksnih bankarskih proizvoda i usluga.

– Ovo će nam spajanje osigurati veću tržišnu efikasnost i troškovne uštede zbog veće koncentracije znanja, smanjenja dvostrukih funkcija, povećanja prihoda uslijed jače kapitalne osnovice i snažnijeg nastupa na tržištu te povećanja produktivnosti kroz jačanje poslovnog odnosa i obujma razmjene proizvoda i usluga s klijentima. Sinergijski efekti će se ogledati u poboljšanoj poslovnoj efikasnosti i profitabilnosti, smanjenom operativnom riziku, optimizaciji poslovnih procesa, a posebice u poboljšanjima u upravljanju likvidnošću i bilancom. Organizacijski, kadrovski i kapitalno osnaženi bit ćemo u mogućnosti klijentima i jedne i druge banke pružati još bolje, efikasnije i brojnije bankarske proizvode i usluge” – rekao je Sandi Šola, predsjednik uprave Karlovačke banke.

Karlovačka banka preuzet će svih 25 zaposlenika NAVA-e te poslovnicu u Zagrebu. Ime nove banke ostat će Karlovačka banka d.d. a sjedište će joj biti u Karlovcu.