ronioci2

KARLOVAC – Nakon odrađene radionice za raspoznavanje signalnog raka, Ronilački klub „Žabac” Karlovac sa šest ronioca pretražio je korito Korane od Foginovog kupališta do slapa i utvrđeno je da signalnog raka, za sada, nema na ovom dijelu riječnog toka.

Naime, Državni zavod za zaštitu prirode zabrinulo je u veljači ove godine otkriće jedinke signalnog raka upravo u rijeci Korani u Karlovcu, budući da je o stranoj, iznimno invazivnoj vrsti koja ugrožava domaće rakove.

Signalni rak zavičajna je vrsta u Sjevernoj Americi, a u Hrvatskoj je prvi put zabilježena 2008. godine u rijeci Muri. Kompeticijom za životni prostor i hranu te kao prijenosnik račje kuge, ugrožava populacije domaćih slatkovodnih rakova. Također, ukopavajući se u riječnu obalu mijenja njenu morfologiju.

Iako signalni rak ovoga puta nije pronađen, ronioce brine bujanje zelene alge, nalik na medicinsku vatu, koja je gotovo prekrila riječno dno. Pomješana je sa starom travom, koja pak zbog dugotrajnog niskog vodostaja nije prorjeđena, pa se i ove godine može očekivati obilne količine riječnog raslinja, a time i pojavu neugodnog mirisa u plićim dijelovima rijeke.

Ronjenje je također iskorišteno kako bi se utvrdila prisutnost otpada u rijeci, a ronioci su izvjestili da ga u dijelu toka na Foginovom kupalištu ima vrlo malo, za razliku od dijela toka neposredno ispod slapa.

ronioci3