skela_2

KARLOVAC – Sa pročelja Velike vojarne u središtu grada danas je završeno uklanjanje skele koje je počelo u ponedjeljak. Trend portal objavio je prvu informaciju, a na naš upit upućen Karlovačkoj banci što je tome razlog, budući da nikakvi radovi godinama nisu izvođeni, dobili smo odgovor kojega je poslao Marijan Bakić, glasnogovornik ove bankarske kuće.

  “Ugovor o najmu skele, koja je bila postavljena da bi štitila od urušavanja žbuke sa fasada i crijepa s krova, istekao je 30. travnja 2012. godine. Naglašavamo da je Karlovačka banka još u siječnju 2009. godine potpisala ugovor o projektiranju za obnovu objekta Velike vojarne i izvršila sve pripreme za ishođenje lokacijske dozvole. Donesena je prometna i konzervatorska studija za uređenje Trga bana Josipa Jelačića, izabran je Ocjenjivački sud od strane UHA-e i objavljen natječaja za izradu studije za urbanističko rješenje Trga i okolnih zgrada, bez Velike vojarne. Natječaj je bio otvoren 90 dana, a Ocjenjivački sud izabrao je najbolje rješenje.

Sve pobrojane aktivnosti bile su usko vezane za početak radova na Velikoj vojarni, jer nema nikakvog smisla odvojeno promatrati naš objekt od uređenja cijelog Trga bana Josipa Jelačića, kroz koji projekt bi se rješavao problem parkiranja.

U međuvremenu su se pojavile određene inicijative Grada Karlovca da reotkupi Veliku vojarnu od Karlovačke banke za svoje i potrebe Županije. Hoće li se to dogoditi ovisi o dogovorima svih triju strana. Svakako će na to imati presudan utjecaj izlazak iz recesije i oporavak gospodarstva i svekolikog života.”