Čistoća prijavila tri projekta na natječaje za novac iz EU fondova

KARLOVAC – Iz gradske tvrtke Čistoća javljaju da su na natječaje za sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije prijavili tri projekta: “Od plina iz odlagališta do energije”, “Iz deponijskog plina do konkurencije” i “Otpad na pravo mjesto (odvajamo – štedimo)”.

Projekt “Od plina iz odlagališta do energije” apliciran je na natječaj IPA prekogranična suradnja sa Bosnom i Hercegovinom. Čistoća Karlovac vodeći je partner s hrvatske strane, gdje je partner još i Razvojna agencija Karlovačke županije, dok su sa strane BiH partneri Depot iz Banja Luke i Cidea – gradska razvojna agencija. Projekt je uspješno prošao prvi krug ocjenjivanja.
Aktivnosti koje će projekt obuhvatiti su razmjena iskustava i zajednički rad na projektnim aktivnostima, nabava potrebne opreme, te poboljšanje kapaciteta zaposlenih na odlagalištima u Karlovcu i Banja Luci. To se prije svega odnosi na bolje poznavanje procedura za dobivanje neophodne dokumentacije, izradu studija i analiza, i instalaciju opreme za odplinjavanje. Posebno značajna bit će znanja koja se odnose na korištenje deponijskog plina kao obnovljivog energetskog resursa.
Sličnost problema, organizacijskih modela i nepostojanje jezičnih barijera garancija su uspješne suradnje, ističu u karlovačkoj Čistoći. Napominju da je na karlovačkom odlagalištu već je napravljeno dosta stvari po pitanju sanacije koje ukazuju da je lokalna zajednica odlučila problem sanacije odlagališta rješavati na način koji upućuje na njegovo efikasno i dugoročno rješavanje. Na jednom dijelu odlagališta postavljena je tehnologija za otplinjavanje te se deponijski plin spaljuje kroz baklju. S obzirom da je krajnji cilj kogeneracijska proizvodnja projektom se planira nabavka i ugradnja dodatne opreme. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je 620 tisuća eura, od čega se na hrvatsku stranu odnosi nešto više 290 tisuća eura.

Drugi aplicirani projekt “Iz deponijskog plina do konkurencije” projektni je prijedlog generatora postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina na odlagalištu komunalnog otpada „Ilovac” u Karlovcu. Projekt se odnosi na ulaganje u tehnologije i proizvodne metode koje se odnose na uvođenje mjera energetske učinkovitosti i ekoloških standarda, uključujući i obnovljive izvore energije, u procesu proizvodnje.
U Čistoći, naime, ističu da je tvrtka stvorila organizacijske i tehničke pretpostavke za proizvodnju električne energije na odlagalištu komunalnog otpada u Karlovcu. Aktivnosti planirane projektom posebno se odnose na zeleno gospodarstvo, odnosno na stvaranje osnovnih pretpostavki za rješenje dugoročnog problema ispuštanja velike količine metana u atmosferu. To rješenje se očituje u tome da se plin pretvori u energiju, i to kroz proizvodnju električne i toplinske energije iz deponijskog plina.
Na taj način povećala bi se kvaliteta života svih stanovnika koji žive u blizini odlagališta, a Čistoći bi se pak povećala učinkovitost u obradi i odlaganju otpada. Projekt će trajati 12 mjeseci, a ukupni iznos je 200 tisuća eura.

Posljednji projekt “Otpad na pravo mjesto (odvajamo – štedimo)” prijavljen je na IPA natječaj prekogranične suradnje sa Slovenijom. Vodeći partner na projektu je Komunala Kočevje, a partneri su Čistoća Karlovac, Razvojna agencija Karlovačke županije, Razvojni centar Novo Mesto i Razvojni centar Kočevje.
Naime, usprkos dobrom načinu sakupljanja otpada i mogućnosti odvajanja recikliranog otpada, još uvijek najveća većina otpada završi među miješanim komunalnim otpadom, odakle ga je teško izdvojiti.
Radi podizanja svijesti o tom problemu cilj projekta je edukacija javnosti, opremanje područja bioposudama i kompostnim kantama, postavljanje sortirnice na odlagalištu otpada Ilovac, te saniranje onečišćene predjele izvan odlagališta. U Karlovcu bi projektom bila obuhvaćena dva testna područja, odnosno jedna gradska četvrt i jedan mjesni odbor. Predviđeno trajanje projekta je 14 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi 1,2 milijardi eura, od čega se nešto više od 550 tisuća eura odnosi na Čistoću Karlovac.