KABA

Karlovčani sve više zovu Zeleni telefon

KARLOVAC – Na Zeleni telefon Ekološkog društva Pan – Karlovac u prvom tromjesečju ove godine zaprimljeno je ukupno 64 poziva građana. U odnosu na isto razdoblje u 2011. godini, kada ih je zaprimljeno samo 19, broj poziva je za više od tri puta veći.

Analizirajući zaprimljene pozive utvrđeno je da se najveći broj poziva odnosi na kategoriju OTPAD, čime je nastavljen trend iz prijašnjih godina kada su najviše pozornosti kod građana također izazivali problemi s otpadom.

Na drugom mjestu nalazi se kategorija ŽIVOTINJE, što u Eko Panu objašnjavaju povećanom zabrinutošću građana za životinje tijekom izrazito hladnog mjeseca veljače. Kategorija RAZNO zauzima treće mjesto po broju poziva, a u nju su svrstani svi upiti građana koji se ne pripadaju standardnim kategorijama. U kategoriji VODE najčešće je pak prijavljivano ispuštanje sadržaja septičkih jama i fekalija u vodotokove i kanale za oborinsku odvodnju. U kategoriji ZRAK prijave građana uglavnom su bile vezane za širenje neugodnih mirisa iz kanalizacijske mreže, osobito u središtu grada, kao i problem sa radom Crpne stanice Grad u sklopu ISPA projekta.

U Eko Panu smatraju da je povećan broj poziva pokazatelj prepoznavanja Zelenog telefona kao servisa na usluzi građanima, a ujedno i kontinuiteta u radu Zelenog telefona koji u okviru ove udruge djeluje već deset godina.

Ističu da građani u velikoj mjeri nisu upoznati sa svojim pravima prema tijelima javne vlasti, ali ponekad i obvezama, te da, s druge strane, djelovanje javnih službi svojom sporošću i tromošću građanima ne daje povjerenje. Naime, tijela javne vlasti uglavnom nisu odgovarala na prijave u zakonom predviđenom roku ili su odgovarale tek nakon žalbe drugostupanjskom tijelu.
Kao primjere loše prakse Eko Pan navodi sanitarnu inspekciju, inspekciju zaštite okoliša i Ministarstvo zdravlja, dok su odgovori Vodovoda i kanalizacije d.o.o. primljeni u zakonskom roku.