Objavljen poziv za predlaganje manifestacija koje će se financirati iz proračuna

KARLOVAC – Grad Karlovac objavio je javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz gradskog proračuna su kulturne djelatnosti i kulturne manifestacije od interesa za Grad Karlovac. Na poziv se mogu javiti ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Karlovac, građani i udruge građana, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture. U program javnih potreba u kulturi bit će uvrštene bibliotečna i nakladnička djelatnost, muzejska i likovno-izložbena djelatnost, glazbena, scenska i filmska djelatnost, manifestacije, zaštita kulturne baštine i održavanje objekata i ulaganje u opremu.

Uz prijedlog programa predlagači su dužni dostaviti i financijski plan, odnosno troškovnik za izvođenje predloženih programa. Prijavnice, kao i obrasce za podnošenje izvješća, moguće je pronaći i na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr, gdje također možete pronaći detaljne informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti. Rok za podnošenje prijedloga programa je 1. srpanj.