KABA

Djeca iz Zamršja uspješna u provođenju projekata sa slovenskim kolegama

KARLOVAC – Društvo Naša djeca Rečica-Zamršje uključilo se prošle godine u projekt prekogranične suradnje sa Slovenijom pod nazivom «Otroci in mladi ne priznajo meja / Djeca i mladi ne priznaju granice», financiran od strane Europske unije (IPA SI-HR). Opći ciljevi projekta su iniciranje, i u praksi uspješno provođenje društvene integracije djece i mladih, na pograničnom području. Vodeći partner na projektu je Savez društava Naša djeca Hrvatske, kao krovna organizacija svih hrvatskih DND-a, a ostali projektni partneri su: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza prijateljev mladine Maribor te Društvo Naša djeca Varaždin.

Tijekom svibnja Društvo je uspješno odradilo tri jednodnevne radionice u sklopu projekta, a radi se o kampanji za smanjenje predrasuda i stereotipa na temu antidiskriminacije i uvažavanja različitosti pod nazivom «100 ljudi, 100 ćudi». Radionice su se izvodile u tri osnovne škole na području Karlovačke županije : OŠ Turanj, OŠ Katarine Zrinski u Krnjaku i OŠ Rečica. Djeca su sudjelovala u zabavnim i aktivnim igrama poučnog karaktera, raspravama te u izradi plakata, stripova, likovnih uradaka, kao i dramskom izražavanju na temu multikulturalnosti i tolerancije među djecom.

Društvo Naša djeca Rečica-Zamršje sudjelovalo je u još jednoj od aktivnosti unutar istog projekta. Dječji forum Korabljica, kao dio DND-a Rečica-Zamršje, imao je tri dječja predstavnika na Međunarodnom kampu Dječjih vijeća / Dječjih foruma u Poreču od 25. do 27. svibnja ove godine. Djeca su provela tri dana u druženju s djecom iz drugih DND-a iz Hrvatske i Slovenije kroz mnoge poučne zajedničke radionice gdje su sklopila nova poznanstva i stekla nova iskustva.

zamrsje_radionica_2