KABA

Sajam obnovljivih izvora energije danas na gradskoj tržnici

KARLOVAC – Danas se u Karlovcu održava druga po redu manifestacija Energetski dan Karlovačke županije, čiji su organizatori Karlovačka županija i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. Cilj ove manifestacije je informiranje građana i promocija upotrebe obnovljivih izvora energije te zaštite okoliša.

Imedika

Prvi dio programa održat će se u Uredu župana, s početkom u 10 sati, gdje će ravnateljima javnih ustanova Karlovačke županije biti podijeljeno 30 energetskih certifikata zgrada javnih ustanova izrađenih u sklopu projekta Sustavno gospodarenje energijom. Naime, prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada ti certifikati moraju do kraja 2012. godine biti izrađeni i javno izloženi za sve zgrade javne namjene čija je korisna površina veća od 1 000 m² .

Drugi dio programa odnosi se na Sajam obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti na trgu Josipa Broza, na gradskog tržnici, na kojem će izlagači opreme imati mogućnost prezentacije svojih proizvoda i usluga iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti putem infomobila i raznih eksponata u izravnoj komunikaciji sa građanima. Sajam počinje u 11 i trajat će do 17 sati.

Ples