KABA

I Karlovac među ekonomski održivim gradovima, potrebno samo educirati građane

KARLOVAC – Problem energetike i zaštite okoliša jedan je od glavnih problema u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Europska unija na vrijeme je shvatila kako je bez pomoći gradova nemoguće provesti aktivnosti energetski održivog razvoja, kazao je to pročelnik Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razoj grada Zagreba, Marijan Maras.

– I upravo Grad Zagreb sa svojim prijateljskim gradovima, među kojima je i Karlovac, i naša Hrvatska koja je prekrasna zemlja i koja zaista ima razloga da svoje resurse sačuva, pokreću također inicijative, i danas mi ovdje raspravljamo o tzv. Sporazumu gradonačelnika, kojem je pristupio i Grad Karlovac, o izradi akcijskih planova energetski održivog razvoja do 2020. godine, a nakon i do 2050. godine – kaže Maras.

Riječ je sporazumu koji je odgovor europskih gradova na izazove globalne promjene klime te izravno potiče lokalne vlasti i građane na njihovo aktivno uključivanje u zajedničku borbu protiv globalnog zatopljenja, a grad Karlovac je također potpisnik ovog sporazuma. S obzirom da je Hrvtaska prihvatila opće direktive Europske unije, i ona je obvezna i dalje ih provoditi, ističe Maras.

– Za Hrvatsku je to dobro, zato što moramo sačuvati resurse. Mnoge zemlje nemaju što više sačuvati, a mi na sreću imamo puno toga. Karlovac je jedan od prepoznatljivih ekoloških gradova, grad na četiri rijeke, prekrasan grad, koji ima dosta resursa, i koji praktički može biti energetski održiv – pojasnio jezagrebački pročelnik za energetiku.

Imedika

Osim smanjenja emisije stakleničkih plinova, smanjuju se i fiksni troškovi, ali naglašava Maras, ne i kvaliteta života.

– Puno puta pogrešno prihvaćamo ideju da ako nešto napravimo malo racionalnije, to znači da je ugrožena kvaliteta života. To je totalno pogrešno, kvaliteta života je dapače praktično još veća, ali imamo i dio sredstava koje možemo korisno upotrijebiti. To je taj pokretač i mislim da Hrvati to mogu napraviti – smatra Maras.

Za to je presudna svijest. A u Karlovcu ima dobrih primjera, ali i onih loših, a gradonačelnik Jelić je tu istaknuo opet Toplanu.

– Postoje toliko bojlera priključenih na našu Toplanu, toliko podnih grijanja, toliko članaka koji su pridodani, a cijena uopće nije iznivelirana, odnosno svi na kraju plaćaju identično, i oni koji imaju osvještenost i štede, i oni koji se ponašaju sasvim suprotno. Na tragu ove naše krvave karlovačke istine čini mi se da je presudna upravo ta svijest po pitanju energije – kaže Jelić.

I Karlovac je spreman za energetski održiv razvoj, a za to je potrebno uključiti što više predstavnika znanstvenih i obrazovnih institucija, gospodarstva, ali i civilnih udruga.

Ples