Drugim rebalansom gradski proračun raste s 205 na gotovo 210 milijuna kuna

KARLOVAC – Drugi rebalans karlovačkog gradskog proračuna u ponedjeljak će se naći pred vijećnicima Gradskog vijeća. Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu, planirani iznos proračunskih prihoda, s prenesenim viškom sredstava iz 2011. godine, povećava se za gotovo 5 milijuna kuna, odnosno za 2,3 posto, pa novi plan proračuna iznosi nešto manje od 210 milijuna, točnije 209 milijuna i 945 tisuća kuna.

Izmjena plana prihoda napravljena je na temelju dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova kretanja do kraja godine, a najznačajnije promjene koje se predlažu rebalansom su povećanje poreznih prihoda za milijun i 100 tisuća kuna, povećanje prihoda od pomoći za 885 tisuća kuna, povećanje prihoda od administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima za 2 milijuna i 100 tisuća kuna, te povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za milijun kuna. S druge strane, predlaže se smanjenje prihoda od imovine za 370 tisuća kuna.

Što se tiče rashoda, predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 4 milijuna i 360 tisuća kuna, odnosno za 2 i pol posto. Najveće povećanje, od 4 milijuna kuna, ide u korist Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Od toga najveći dio novca, odnosno 3 milijuna i 875 tisuća kuna, namijenjen je za Program javnih potreba u športu. Konkretno, povećavaju se kapitalne donacije za Karlovačku športsku zajednicu s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa između nje i NK Karlovca oko ulaganja NK Karlovca u reflektore na nogometnom stadionu te rješevanja sudužništva Karlovačke športske zajednice po kreditu NK Karlovca.

Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i gradskim ustanovama ovim rebalansom nisu mijenjani te ostaju na razini od 45 milijuna kuna. Nisu promjenjene niti subvencije trgovačkim društvima koje ostaju na iznosu od 5 milijuna i 600 tisuća kuna. Što se pak tiče naknada građanima i kućanstvima, odnosno gradskog socijalnog programa, on se smanjuje, i to za 145 tisuća kuna.