Tri puta više poziva na Zeleni telefon Eko Pana

KARLOVAC – Tijekom drugog tromjesečja, odnosno travnja, svibnja i lipnja ove godine, Ekološko društvo Pan – Karlovac je na Zeleni telefon zaprimilo ukupno 57 poziva građana. U odnosu na isto razdoblje u 2011. godini broj poziva je veći za oko 3 puta.

Analizirajući zaprimljene pozive utvrđeno je da se najveći broj poziva odnosi na kategoriju OTPAD (22 poziva ili 38,5%) čime je nastavljen trend iz prijašnjih godina kada su problemi s otpadom kod građana izazivali najviše pozornosti.

Na drugom mjestu nalaze se kategorije ŽIVOTINJE (10 poziva ili 17,5%) i ZELENILO (10 poziva ili 17,5%) unutar kojih su građani izražavali nezadovoljstvo neredovitom košnjom zelenih javnih površina i nadzora nad vlasnicima pasa koji ne poštuju odredbe komunalnog reda Grada Karlovca. Iz Eko Pana posebno ističu problem nedovoljnog broja komunalnih redara. Smatraju da grad veličine Karlovaca treba imati veći broj komunalnih redara kako bi se odredbe propisane komunalnim redom mogle efikasnije nadzirati, a komunalni redari kažnjavati eventualne prekršitelje.

Kategorija RAZNO (7 poziva ili 10,9%) zauzima treće mjesto prema broju poziva, gdje su svrstani svi upiti građana koji ne pripadaju standardnim kategorijama. U kategoriji VODE (3 poziva ili 5,2%) najčešće je prijavljivano ispuštanje sadržaja septičkih jama i fekalija u vodotokove i kanale za oborinsku odvodnju. U kategoriji ZRAK (2 poziva ili 3,5%) prijave građana su uglavnom bile vezane za širenje neugodnih mirisa iz kanalizacijske mreže. Također je zaprimljen jedan poziv u kategoriji ŠUME.

Povećan broj poziva pokazatelj je prepoznavanja Zelenog telefona kao servisa na usluzi građanima, a ujedno i kontinuiteta u radu Zelenog telefona koji u okviru Eko Pana djeluje već deset godina.
– I dalje je nažalost prisutna tromost i sporost tijela javne vlasti. Tijela javne vlasti uglavnom nisu odgovarala na prijave u zakonom predviđenom roku ili su odgovarale tek nakon slanja požurnica i žalbe drugostupanjskom tijelu. Primjetno je i loše organizacijsko ustrojstvo tijela javne vlasti i nepostojanje njihove međusobne povezanosti. Navedeni problemi često dovode do opravdanog nezadovoljstva građana, poručuju iz Eko Pana.

Daljnom analizom primjećeno je da su se na Zeleni telefon u drugom tromjesečju podjednako javljale žene (30 poziva ili 52%) i muškaraci (27 poziva ili 48%). Također, broj anonimnih poziva (30) podjednak je broju neanonimnih (27) što u Eko Panu smatraju pozitivnim trendom.