polje

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio natječaj za dodjelu bespovratnih namjenskih sredstava za razvoj zadrugarstva na području našeg grada.

Grad je za poticanje zadrugarstva iz proračuna osigurao 250 tisuća kuna, i to 200 tisuća za projekte zadruga i 50 tisuća kuna za programe školskih ustanova.

Cilj natječaja je sufinanciranje projekata i programa koje provode zadruge i školske ustanove, a bespovratna sredstva dodjeljuju se za ulaganja u materijalnu imovinu tj. nabavu strojeva, opreme, uređaja i izgradnju gospodarskih zgrada, kao i ulaganja u nematerijalnu imovinu, kao što su nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina, edukacija članova ili zaposlenih, i slično, te savjetodavne usluge.

Na natječaj se možete prijaviti u Gradu Karlovcu, a rok za prijavu je 30. rujna.