radijator2

  • September 3, 2012
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Iz karlovačke gradske uprave pozivaju sve institucije i građane koji se žele i mogu uključiti u raspravu o ideji izgradnje Termoelektrane – Toplane Karlovac da svoja pitanja, prijedloge, nedoumice, savjete i iskustva pošalju do 15. rujna na e-mail adrese damir.jelic@karlovac.hr, andreja.barberic@karlovac.hr ili faksiraju na broj 047/ 628-134.

Ideja o izgradnji Termoelektrane – Toplane, koja bi dugoročno trebala riješiti probleme korisnika centralnog grijanja u Karlovcu, predstavljena je krajem prošlog tjedna na tribini u gradskoj vijećnici, kojoj je prisustvovalo stotinjak stručnjaka iz područja energetike i građana. Kako je rečeno, radi se o investiciji procijenjenoj na oko 32.000.000 eura. Potreba izgradnje novog kompleksa elektrane, koji bi trebao zadovoljiti potrebe građana po prihvatljivijim cijenama, već je uzeta u obzir prilikom izrade prostornih planova Grada Karlovca i Karlovačke županije, a kao najbolja lokacija za tu namjenu odabrano je Drežničko polje.

Zaključak tribine je da se radi o odličnoj i kvalitetnoj ideji, ali da ima puno otvorenih pitanja o kojima treba dobro promisliti, od utjecaja na okoliš, troškova korištenja plina kao izvora energije, količine biomase koju možemo proizvesti i koristiti kao izvor energije, utjecaja eksploatiranja biomase na šumska područja, vlasničke strukture, budućnosti postojeće Toplane, rekonstrukcije postojeće toplinske mreže i troškova, financiranje projekta, izvori financiranja, te uključivanje u projekt metaloprerađivačkih tvrtki grada Karlovca, kao i karlovačkog Veleučilišta.

Svima koji pošalju svoje ideje i savjete vezano uz ovaj projekt, iz gradske uprave obećaju da će njihovi prijedlozi biti razmotreni i da će na svoja pitanja svi dobiti odgovor.