Nastavljeni radovi na sanaciji crkve u Mahičnu

MAHIČNO – Tvrtka Centrogradnja ovih dana nastavlja s radovima na sanaciji župne crkve Pohoda Blaženoj Djevici Mariji u Mahičnu. Nakon što je lani obnovljen toranj sa zvonikom, sada predstoji izmjena dotrajalog krovišta glavne lađe crkve.

Zato je krajem kolovoza potpisan ugovor s najpovoljnijim izvođačem, zagrebačkom Centrogradnjom koja se obvezala radove vrijedne oko 320.000 kuna završiti za 75 dana, odnosno do sredine studenoga. Za tu investiciju Ministarstvo kulture RH dalo je 200.000 kuna, Grad Karlovac pomogao je sa 30 tisuća, dok je izostala potpora Karlovačke županije, kaže velečasni Nikola Sanjković, upravitelj župe.


{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/crkva_2009_1.mp3}

 

Crkva će tako dobiti novi pokrov ali time radovi neće biti gotovi. Nad svetištem i iznad sakristije radovi će biti nastavljeni sljedeće godine kada bi trebala početi i obnova vanjskih zidova crkve te sanacija dijela njezine unutrašnjosti.

Župa Mahično prvi se put spominje 1334. godine a današnja crkva sagrađena je u 18. stoljeću. Ministarstvo kulture RH shvaća vrijednost tog sakralnog i kulturnog spomenika pa već drugu godinu zaredom sudjeluje u financiranju njegove obnove. Velečasni Sanjković žali što i županija nije novčano pomogla.

 

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/crkva_2009_2.mp3}

 

Župnik Sanjković ukazuje i na problem termina raspisivanja natječaja Grada Karlovca za sufinanciranje određenih projekata. Kaže kako je ove godine Upravni odjel za društene djelatnosti Grada Karlovca krajem svibnja raspisao natječaj za sufinanciranje takvih projekata što je prerano. Logičnije bi bilo da to bude ujesen.

 

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/crkva_2009_3.mp3}

 

Mnogi ne znaju da je za sve radove u župi, posebice kada je riječ o obnovi crkve, potrebna i dozvola Nadbiskupskog duhovnog stola. On naime prati sve radove i bez konzistorija koji odobrava, ne može se ništa činiti. Treba ispuniti sve uvjete, od raspisivanja natječaja za izvođača radova pa do zatvaranja financijske konstrukcije. Tek potom Nadbiskupski duhovni stol odobrava projektom predviđene radove.

 

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/crkva_2009_4.mp3}

 

Za one manje upućene podatak da o radovima koji se planiraju izvoditi ne odlučuje župnik sam nego tročlano Ekonomsko vijeće župe. Tako je i pri izboru izvođača sadašnjih radova na uređenju krovišta crkve razmatrano pet ponuda raznih građevinskih tvrtki koje imaju valjano odobrenje Ministarstva kulture da mogu izvoditi ovakve i slične radove na crkvenim objektima, zakljujuče velečasni Nikola Sanjković župnik župe Pohoda Blaženoj Djevici Mariji u Mahičnu.

 

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/crkva_2009_5.mp3}

 

Naredne, 2013. godine, nakon četverogodišnjih radova crkva u Mahičnu trebala bi biti potpuno sanirana. Posljednji radovi na sanaciji krovišta, svetišta, sakristije, pročelja i djela unutrašnjosti stajat će oko 576 tisuća kuna.

sanjkovic_nikola

Vlč. Nikola Sanjković