KABA

Osnovci uče kako postati odgovorni Cyber građani

KARLOVAC – Udruga KA-MATRIX u suradnji s Policijskom upravom karlovačkom, održala je u osnovnoj školi Banija prvo od deset predavanja na temu sigurnosti putem novih

Imedika

medija, osobito interneta i mobitela. Ova građanska inicijativa provodi se zahvaljujući Regionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva “ZAMAH”, a uz interaktivna predavanja sadrži i provedbu ankete koja će rezultirati istraživanjem na temu sigurnosti djece na internetu. Nasilje putem novih tehnologija, osobito među djecom je sve učestalije, a na području Karlovca ne postoje noviji podaci niti

izvještaji koji bi informirali javnost o ovom sve prisutnijem problemu. Na inicijativu roditelja i građana te članova udruge kroz deset predavanja te prezentacije istraživanja u javnosti osnovnoškolci će dobiti znanja i informacije koje će im pomoći da postanu što odgovorniji “Cyber građani”.

Ples