Admir ef. Muhić novi imam Medžlisa karlovačke Islamske zajednice

KARLOVAC – Admir ef. Muhić novi je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Karlovac u čiji sastav teritorijalno spadaju Karlovačka, dio Ličko-senjske i dio Sisačko-moslavačke županije. Novi imam dosad je bio imam džema’ata Maljevac i vjeroučitelj islamskog vjeronauka u OŠ Cetingrad.

Imenovanjem na mjesto glavnog imama Admir ef. Muhić je postao član Savjeta muftije, a Medžlis Islamske zajednice Karlovac postao je kompletan medžlis. U sastavu Medžlisa Islamske zajednice Karlovac nalaze se tri džema’ata: Maljevac, Bogovolja i Karlovac, te se četvero vjerskih službenika brinu o vjerskoj infrastrukturi muslimana kojih ima više 2.000. U Maljevcu i Bogovolji osiguran je vlastiti vjerski prostor dok je karlovački džema’at u prostorijama koje su vlasništvo grada. Bogovolja ima džamiju bez minareta koja će uskoro biti gotova, a u Maljevcu je, na granici s BiH, kupljeno zemljište za izgradnju džamije te su poduzete aktivnosti kako bi taj džema’at dobio adekvatnije prostorije za molitvu i druge društvene sadržaje.

U nadležnosti glavnog imama su vjerske, vjeronaučne, kulturne, karitativne, dušobrižničke i druge aktivnosti te će se prelaskom na ovaj viši nivo organiziranja službe mnogo dobiti na kvaliteti usluga i pojačati aktivnosti usmjerene na članove Islamske zajednice i jačati dijaloško-ekumensko ozračje na temeljima tradicije, tolerancije i uvažavanja kao i pružiti mogućnost ekonomskog jačanja i suradnje preko Centra za certificiranje halal kvalitete, izvoza u islamske zemlje te ulaganja u pogranična područja, poručili su iz karlovačkog Džema’ata.