cmz_grabrik

  • November 13, 2012
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Grad Karlovac traži novog voditelja Centra za mlade u Grabriku. Nakon što su Centar vodili Udruge PCAP International, Carpe diem i Centar za civilne inicijative, te posljednje tri godine Carpe diem, otvoren je natječaj za nove voditelje tijekom 2013. godine.

Pravo prijave za voditelja centra za mlade imaju registrirane udruge koje imaju zaposlena minimalno dva radnika, posluju uspješno bar dvije godine, te koji referentnom listom projekata mogu dokazati svoje upravljačke sposobnosti. Prednost kod odabira imat će udruge koje imaju barem jednog zaposlenog VSS radnika.

Vođenje Centra za mlade u Grabriku obuhvaća administrativno vođenje projekta, korespondenciju i izvještavanje, koordinaciju aktivnosti koje će provoditi korisnici /udruge mladih i za mlade te ostale udruge koje će ponuditi sadržaje za mlade, promociju Centra za mlade u Grabriku, te prikupljanje sredstava iz drugih izvora za potrebe Centra.

Rok za prijavu na natječaj je 23. studeni, a više informacija možete pronaći na Internetskim stranicama Grada Karlovca.