Državni inspektorat od početka godine utvrdio 280 prekršaja kod ugostitelja

KARLOVAC – Prije desetak dana djelatnici Državnog ispektorata proveli su inspekcijski nadzori nad 25 ugostiteljskih objekata na užem području grada Karlovca. Prvenstveno se kontroliralo pridržavanje dopuštenog radnog vremena ali i pridržavanje ostalih propisa iz nadležnosti Državnog inspektorata a koji su određeni Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Inspekcijski nadzor proveden je u suradnji s Odjelom javnog reda i mira pri ravnateljstvu MUP-a RH.

Zatvorena dva objekta

Iz odjela za Odnose s javnošću Državnog inspektorata Trend radio doznaje da su djelatnici ovog inspektorata tijekom večernjih sati 18. studenoga utvrdili da su četiri ugostiteljska objekta u Karlovcu prekoračila propisano radno vrijeme dok je kod jednog ustanovljeno „ne pridržavanje onemogućavanja iznošenja pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta”. Zbog utvrđenih povreda propisa donijete su, odnosno poduzete, zakonom propisane mjere. Tako su za dva ugostiteljska objekta donijeta rješenja o zabrani rada na rok od 30 dana i oni su zapečaćeni, a za dva druga objekta zbog istih prekršaja otkupljena je mjera pečaćenja, odnosno ugostitelji su uplatili iznos od po 30.000 kuna u korist državnog proračuna. Ujedno su protiv prekršitelja podneseni optužni prijedlozi nadležnom Prekršajnom sudu. U jednom pak slučaju naplaćena je kazna na mjestu izvršenja prekršaja od 1.500 kuna, priopćavaju iz Državnog inspektorata.

Čak 280 prekršaja

Najčešći prekršaji u području ugostiteljstva koje su utvrdili gospodarski inspektori u nadzorima kod ugostitelja na području karlovačke Ispostave Državnog inspektorata od početa ove godine pa do 15. studenog odnose se na neispunjavanje minimalnih uvjeta koji su propisani za pojedinu vrstu ugostiteljskog objekta glede uređenja i opreme te načina pružanja ugostiteljskih usluga. Tu je utvrđeno i najviše, čak 136 prekršaja. Slijede prekršaji zbog neisticanja cijena usluga koje se nude ili nepridržavanje istaknutih cijena (47 prekršaja), potom neutvrđivanje normativa za pripremu pojedinih jela, pića i napitaka ili nepridržavanje normativa u utvrđenoj količini odnosno kakvoći (30 prekršaja), zatim neisticanje oznake radnog vremena na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno nepridržavanje istaknutog radnog vremena (32 prekršaja). Čak 23 prekršaja evidentirana su zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, odnosno prekoračenja propisanog radnog vremena, slijedi prekršaj usluživanja alkoholnih pića maloljetnicima ili dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića takvim osobama, te neisticanje obavijesti o zabrani usluživanja alkoholnih pića maloljetnim osobama. Takvih je bilo 12 prekršaja.

Kazne i do 150.000 kuna

Kada se se ugostitelj ne pridržava odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, podliježe prekršajnoj odgovornosti, a novčane kazne utvrđene i propisane tim Zakonom nisu bezazlene. Primjerice, ako ugostitelj pruža ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog tijela ili ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje ispunjavanje propisanih minimalnih uvjeta ili ti uvjeti nisu ispunjeni, propisane su velike novačane kazne. Za pravnu osobu one su od 10.000 do 150.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi, kao i za ugostitelja u statusu fizičke osobe u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna. Za iste prekršaje umjesto podnošenja optužnog prijedloga nadležnom prekršajnom sudu gospodarski inspektor može ugostitelja u statusu pravne osobe kao i odgovornu osobu u pravnoj osobi kazniti na licu mjesta novčanom kaznom od 2.500 kuna.

Kontrole i ubuduće – u noćnim satima

Inspekcijski nadzori iz djelokruga gospodarske inspekcije provode se redovito, prema planu i programu rada, pa tako i nad radom ugostitelja, a povremeno se organiziraju i pojačani nadzori, kažu u Državnom inspektoratu. To vrijedi jednako za područje Ispostave Karlovac kao i za sve druge područne jedinice i ispostave Državnog inspektorata, a takve se ciljane kontrole provode vikendom i u noćnim satima. Dodajmo da je Ispostava Karlovac teritorijalno nadležna na području Karlovačke i dijelu Zagrebačke županije. Tu spadaju grad Karlovac s općinama Vojnić, Krnjak, Draganić i Lasinja, grad Duga Resa s općinama Bosiljevo, Barilović, Generalski Stol i Netretić, grad Ozalj s općinama Kamanje, Ribnik i Žakanje, grad Slunj s općinama Cetingrad i Rakovica, grad Ogulin s općinama Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te grad Jastrebarsko s općinama Klinča Selo, Pisarovina, Krašić i Žumberak.